Echipa

Conducerea executiva

conf.dr. Ioana PANAGORET – Decan
conf.dr. Anca PETRESCU – Prodecan

Consiliul facultatii

conf.dr. Ioana PANAGORET
lector.dr. Sorina CERNAT
membru – vacant
stud. Anca Magdalena POPESCU 
stud. Valentin STNGA

Departamentul de Stiinte si Inginerie

lector.dr. Sorina CERNAT – director

Responsabil Calitate

conf.univ.dr. Maria HRESTIC

Reprezentanti Senat UVT

conf.dr. Ioana PANAGORET
stud. Iulian CLAPAN

Secretar

Margareta CIOC

Departamentul de Stiinte si Inginerie

Cadre didactice titulare

 • Prof.univ.dr. Cezarina NECULA
 • Conf.univ.dr.Ioana PANAGORET
 • Conf.univ.dr. Anca PETRESCU
 • Conf.univ.dr. Dragos PANAGORET
 • Conf.univ.dr. Maria Luiza HRESTIC
 • Lector univ.dr. Sorina CERNAT
 • Lector univ.dr. Dumitru GOLDBACH
 • Lector univ.dr. Andreea PANAGORET
 • Asist.univ.dr. Ramona BÎRLOG

Cadre didactice asociate

 • Lector univ.dr. Ivan Vasile IVANOFF
 • Lector univ.dr. Valeriu Florin GILIA
 • Lector univ.dr. Camelia COPORAN
 • Lector univ.dr. Cristian MITROI
 • Lector univ.dr. Voicu IOAN
 • Lector univ.dr. Alina Marilena TITIRIȘCĂ
 • Lector univ.dr. Augustin IOAN