Burse

Dragi studenți,

Potrivit Metodologiei privind acordarea burselor pentru studenți. Ciclurile de studii licență și masterat, aprobată în Sedința de Senat din data de 10. 11. 2023, Universitatea „Valahia” din Târgoviște acordă următoarele tipuri de burse:
1.Burse pentru rezultate academice:
1.1. Burse de excelență olimpică I/ internațională
1.2. Burse pentru performanță
1.2.1. Burse de performanță științifică
1.2.2.Burse de performanță pentru rezultate deosebite la învățătură
1.3. Burse de studiu:
1.3.1.Burse pentru masterat didactic
1.3.2.Burse pentru învățământ dual
2. Burse pentru sprijin social:
2.1. Burse sociale
3. Burse pentru alte activități:
3.1. Burse speciale pentru activități culturale și artistice
3.2. Burse de performanță sportivă

Din venituri proprii, UVT acordă bursele „ROMÂN DE PRETUTINDENI” și „VALAHIA INTERNATIONAL”.

Dosarele pentru obţinerea burselor, an universitar 2023-2024, se depun la secretariat până la data de 05.12.2023.