Programe academice

Programe de studii universitare de licență

Administratie publica
Economia comertului, turismului si serviciilor
Agricultura
Ingineria sistemelor multimedia

Fisă disciplina LIA I

Fisă disciplina LIA II

Fisă disciplina LIA III

Fisă disciplina LIA IV

Grilă LIA 1

Grilă LIA 2

Plan LIA 2022